امیرمحمد نصیری

امیرمحمد نصیری

معرفی و سوابق

برنامه هفتگی

روز هفته ساعت شروع ساعت پایان توضیح
شنبه در این روز کار نمی کنم
یکشنبه در این روز کار نمی کنم
دوشنبه در این روز کار نمی کنم
سه شنبه در این روز کار نمی کنم
چهارشنبه در این روز کار نمی کنم
پنج شنبه در این روز کار نمی کنم
جمعه در این روز کار نمی کنم

آموزش

هنوز مطلبی منتشر نشده است!

جزوات

هنوز مطلبی منتشر نشده است!

ویدیو ها

هنوز ویدویی منتشر نشده است!